Kontaktuppgifter:
Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f.
Bondevägen 9
00790 Helsingfors
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi
Aktia FI91 4055 4650 0034 43

Anmälning till e-postlistan:

Skriv ingenting i ärenderutan. Skriv ”subscribe agro-forst” i meddelandet. Skicka till majordomo@helsinki.fi. För att lämna e-postlistan skriv unsubscribe istället för subscribe.

Styrelsen 2017

Jenny Treier
Ordförande
tfn 040 5625394
jenny.treier[at]helsinki.fi

Nadia Korkman
Vice ordförande
tfn 040 0368924  
nadia.korkman[at]helsinki.fi

 

Cecilia Renvall
Sekreterare
tfn 040 8312896
cecilia.renvall[at]helsinki.fi

Martin Enell
Ekonom 
tfn 044 2917291
martin.enell[at]helsinki.fi

 

Tara Cederberg
Värdinna
tfn 050 0408400
tara.cederberg[at]helsinki.fi

Elin Enholm
Värdinna
tfn +46762090502
elin.enholm[at]helsinki.fi

 

Matias Strandberg
Klubbhövding
tfn 044 2761313
matias.strandberg[at]helsinki.fi

 

För att kontakta hela styrelsen: agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi

 

 

Funktionärer

 
Vice värdinna
Vice klubbhövdingar
Årsfestmarskalker
Studieansvarig
Idrottsledare
Kulturansvarig
Sångledare
Excursionsledare
Webb-ansvarig
Miljöansvarig
Jämlikhetsansvarig
Chefredaktör för AF-nytt
Agronomförbundets kontaktperson
Cecilia Renvall
Janina Jyränkö, Petra Kangas och Emilia Brännback
Charlotta Rosas, Janina Jyränkö och Emmi Nurmi
Jenny Treier
Emilia Brännback
Gustav Nyholm
Sara Willberg, Jenny Treier och Nadia Korkman
Matias Strandberg och Janina Jyränkö
Elin Enholm
Charlotta Rosas
Cecilia Renvall
Matias Strandberg och Martin Enell
Anna Paulig
   

Funktionärernas kontaktuppgifter: Mainari