Kontaktuppgifter:
Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f.
Bondevägen 9
00790 Helsingfors
agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi
Aktia FI91 4055 4650 0034 43

Anmälning till e-postlistan:

Skriv ingenting i ärenderutan. Skriv ”subscribe agro-forst” i meddelandet. Skicka till majordomo@helsinki.fi. För att lämna e-postlistan skriv unsubscribe istället för subscribe.

Styrelsen 2019

Nadia Korkman
Ordförande
tfn 0400368924
nadia.korkman[at]helsinki.fi

Gustav Nyholm
Vice ordförande
tfn 0451371378  
gustav.nyholm[at]helsinki.fi

 

Elin Enholm
Sekreterare
tfn +46762090502
elin.enholm[at]helsinki.fi

Emil Ekman
Ekonom 
tfn 0408481767
emil.ekman[at]helsinki.fi

 

Albin Sågfors
Värdinna
tfn 0465534859
albin.sagfors[at]helsinki.fi

Lucas Lindelöf
Värdinna
tfn 0442762050
lucas.lindelof[at]helsinki.fi

 

Martin Enell
Klubbhövding
tfn 0442917291
martin.enell[at]helsinki.fi

 

För att kontakta hela styrelsen: agro-forst-styrelse[at]helsinki.fi

 

 

Funktionärer

 
Vice värdinna
Vice klubbhövdingar
Årsfestmarskalker
Studieansvarig
Idrottsledare
Kulturansvarig
Sångledare
Excursionsledare
Webb-ansvarig
Miljöansvarig
Jämlikhetsansvarig
Chefredaktör för AF-nytt
Agronomförbundets kontaktperson
Tara Cederberg
Gustav Nyholm
Gustav Nyholm och Sara Willberg
Cecilia Renvall
Rebecca Malin
Jacob Söderström
Nadia Korkman och Cecilia Renvall
Jenny Treier och Janina Jyränkö
Tara Cederberg
Nadia Korkman
Petra Kangas
Albin Sågfors och Tara Cederberg
Rebecca Malin
   

Funktionärernas kontaktuppgifter: Mainari